Buy Me a Coffee at ko-fi.com


Last updated 3 minutes ago. All times are UTC/GMT (Now it's Dec 11 15:42).

China stats

4,903,524

Total confirmed cases


0

Today

101,056

Total deaths


0

Today

379,053

Confirmed recoveries


0

Today

4,423,415

Active confirmed cases


0 (0%)

Critical

21%

Mortality / closed cases


2%

Mortality / confirmed cases

160,000,000

Total tests


0

Today

Infection history

Deaths history

Recoveries history

Daily change

Mortality & recovery rate

Deaths/Recoveries / total confirmed infected

Active cases

Confirmed cases per million people

Total by state (click on a state for more details)

STATE INFECTED INFECTED TODAY DEATHS DEATHS TODAY RECOVERED RECOVERED TODAY ACTIVE CRITICAL TESTS
Hong Kong
2,876,106 0 13,467 0 0 0 2,862,639 0 0
Unknown
1,521,816 0 82,195 0 0 0 1,439,621 0 0
Guangdong
103,248 0 10 0 0 0 103,238 0 0
Hubei
72,131 0 4,515 0 0 0 67,616 0 0
Shanghai
67,040 0 595 0 0 0 66,445 0 0
Beijing
40,774 0 20 0 0 0 40,754 0 0
Jilin
40,764 0 5 0 0 0 40,759 0 0
Fujian
17,122 0 2 0 0 0 17,120 0 0
Chongqing
14,715 0 11 0 0 0 14,704 0 0
Sichuan
14,567 0 12 0 0 0 14,555 0 0
Guangxi
13,371 0 2 0 0 0 13,369 0 0
Zhejiang
11,848 0 1 0 0 0 11,847 0 0
Hainan
10,483 0 6 0 0 0 10,477 0 0
Henan
9,948 0 23 0 0 0 9,925 0 0
Yunnan
9,743 0 4 0 0 0 9,739 0 0
Inner Mongolia
8,847 0 1 0 0 0 8,846 0 0
Hunan
7,437 0 4 0 0 0 7,433 0 0
Shaanxi
7,326 0 5 0 0 0 7,321 0 0
Shanxi
7,167 0 1 0 0 0 7,166 0 0
Heilongjiang
6,603 0 18 0 0 0 6,585 0 0
Shandong
5,880 0 10 0 0 0 5,870 0 0
Jiangsu
5,075 0 0 0 0 0 5,075 0 0
Tianjin
4,392 0 3 0 0 0 4,389 0 0
Liaoning
3,547 0 2 0 0 0 3,545 0 0
Macau
3,514 0 121 0 0 0 3,393 0 0
Jiangxi
3,423 0 2 0 0 0 3,421 0 0
Hebei
3,292 0 7 0 0 0 3,285 0 0
Xinjiang
3,089 0 3 0 0 0 3,086 0 0
Guizhou
2,534 0 2 0 0 0 2,532 0 0
Anhui
2,275 0 7 0 0 0 2,268 0 0
Gansu
1,742 0 2 0 0 0 1,740 0 0
Tibet
1,647 0 0 0 0 0 1,647 0 0
Ningxia
1,276 0 0 0 0 0 1,276 0 0
Qinghai
782 0 0 0 0 0 782 0 0
TBD (To be disclosed)
0 0 0 0 379,053 0 0 0 160,000,000
Share